Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

 

TIỀN THƯỞNG NGÀY LỄ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Hạnh toán chi phí lương thưởng

             Theo Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4 Thông Tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi và bổ sung TT 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động KHÔNG được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Kết luận:

Tiền thưởng lễ 30/04 – 01/05  được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi này được ghi cụ thể và mức được hưởng tại một trong các văn bản sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của công ty;
  • Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của công ty;
  • Đồng thời kèm theo các chứng từ dưới đây:
  • Quyết định thưởng và danh sách thưởng của công ty;
  • Chứng từ chi tiền thưởng;

 

  1. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa vào chi phí hợp lệ khi nào?

 

Theo công văn 11819/CT-TTHT ngày 31/12/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:

Căn cứ quy định trên, từ kỳ tính thuế năm 2014 Công ty có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động như: cưới hỏi, ốm đau, thai sản, ma chay cho bản thân và gia đình người lao động; chi phí tổ chức họp mặt và giao lưu cuối năm giữa các nhân viên trong toàn Công ty, chi nghỉ mát cho người lao động...nếu có hóa đơn chứng từ chi theo quy định của pháp luật (trường hợp ký hợp đồng với các Công ty dịch vụ tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát thì phải có hóa đơn hợp pháp và phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên)) và tổng số các khoản chi có tính chất phúc lợi nêu trên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2014 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 Xem thêm: Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn