Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp

I.KHÁI NIỆM

1.1 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

- Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ, thường là trong gia đình, dưới 10 lao động. “Hộ kinh doanh” không có con dấu tròn.

- Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ. Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

1.2 DOANH NGHIỆP 

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường.

 II.PHÂN BIỆT HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP

 

HỘ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP

Sắc thuế phải nộp

Bắt buộc áp dụng mức thuế khoán

Nộp thuế theo các báo cáo thuế bắt buộc. Ví dụ: Phí Môn bài, Thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thiếu xuất nhập khẩu …

Báo cáo nộp cơ quan ban hành

Không nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý

Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản

Cần báo cáo thuế theo kỳ quy định, nộp nhiều loại hình sắc thuế

Chế độ chứng từ sổ sách kế toán nhiều và theo chế độ kế toán Việt Nam

Hóa đơn sử dụng

Không được xuất hóa đơn Giá trị gia tăng, không có mộc tròn, không có tư cách pháp nhân

Bắt buộc có mộc tròn đỏ và hóa đơn Giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế phê duyệt, có tư cách pháp nhân, dễ dàng vay vốn hoạt động

Lao động

Số lượng lao động không quá 10 người.

Không giới hạn số lượng lao động.

Quy mô kinh doanh

Quy mô nhỏ, kinh doanh buôn bán phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký (Nếu có bán buôn lưu động, kinh doanh ngoài địa điểm kinh doanh thì phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý kinh doanh

Quy mô lớn, không giới hạn quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh

Mở rộng kinh doanh

Không được mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Được mở nhiều địa điểm, chi nhánh.

Cơ quan cấp giấy phép

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Kế hoạch và đầu tư- Ủy ban nhân dân

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm: Chuyển đổi loại hình đăng ký Doanh nghiệp


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn