Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Cách chuyển đổi loại hình kinh doanh

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, thủ tục liên quan tới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2014

I. NHỮNG HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 1. Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên (trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho một hoặc một số cá nhân khác) và ngược lại
 2. Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên
 • Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại.
 • Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận vốn góp đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại
 • Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cô đông hoặc thành viên của công ty.
 1. Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty cổ phần và ngược lại
 • Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp công ty TNHH có ít hơn ba thành viên, thì việc thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.
 1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH
 2. Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên là tổ chức sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân (trong TH tổ chức chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác)

 II. TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ CHUYỂN ĐỔI

Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phần. Muốn thực hiện việc chuyển đổi này thì phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân è Công ty TNHH è công ty cổ phần

 1. Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được
 2. Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định

 *TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì khi chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp thì phải chuyển bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Xem thêm:chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn