Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

TÌM HIỂU VỀ CHI PHÍ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC TRANG MẠNG QUỐC TẾ


 
Hiện nay, trong thời đại trí tuệ nhân tạo đang được phát triển, xã hội hiện đại về công nghệ 4.0 cũng càng ngày mở rộng, các doanh nghiệp cũng đang dần hướng mình chuyển đổi để theo kịp thời đại, bắt kịp xu hướng ngày nay. Vì thế, việc sử dụng các trang mạng xã hội (Facebook, Weibo, Instagram…), các công cụ tìm kiếm đại chúng nhằm quảng bá thương hiệu càng phát triển nhưng các chi phí này sẽ phải ghi nhận ra sao? Kế toán cần nắm rõ và thu thập những chứng từ, thông tin gì để có thể ghi nhận khoản chi phí hợp lý? Kế toán Thiên Hùng sẽ giải đáp vấn đề này trong bài viết này.

Chi phí quảng cáo

   Các chi phí quảng cáo trên mạng Quốc tế

    Các công ty đa quốc gia như Google, Facebook, Youtube… được xem là nhà thầu nước ngoài khi doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng, thỏa thuận hay cam kết với họ. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài, có trách nhiệm thông báo cho bên nước ngoài và khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho bên nước ngoài do các công ty đa quốc gia không có cơ quan đại diện tại Việt Nam. Trong đó, bao gồm thuế GTGT và Thuế TNDN.

Số thuế nhà thầu phải nộp = (Doanh thu tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT) + (Doanh thu tính thuế TNDN x Thuế suất thuế TNDN)

Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2014 “Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam” có hướng dẫn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 103/2014/TT-BTC: “Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

Theo Mục 1, Chương II, Thông tư số 103/2014/TT-BTC và Điều 11, Mục 3, Chương II, Thông tư số 103/2014/TT-BTC: “Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

Theo Khoản 2a, điều 12 và Khoản 2a, điều 13, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định:

  • Đối với thuế GTGT: 5%. Cần lưu ý nếu dịch vụ quảng cáo không được sử dụng ở Việt Nam thì dịch vụ này không chịu thuế GTGT.
  • Đối với thuế TNDN: 5% bất kể dịch vụ quảng cáo được sử dụng tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Các doanh nghiệp thanh toán chi phí quảng cáo qua loại thẻ thanh toán quốc tế (VISA, MASTER) nhưng các công ty sẽ  không xuất hóa đơn thuế GTGT cho các doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, bộ chứng từ cần thiết để Doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý gồm:

  • Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng,
  • Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, đính kèm các điều khoản mà công ty đa quốc gia đưa ra được giám đốc phê duyệt (phương thức quảng cáo, phương thức thanh toán, thời hạn,…),
  • Báo cáo nghiệm thu hay chứng từ chứng minh yêu cầu quảng cáo của Doanh nghiệp đã thực hiện theo như đề xuất;
  • Chứng từ thanh tóan chứng minh việc chi trả cho trang quảng cáo.
  • Lập mẫu 01/NTNN khi doanh nghiệp Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho công ty đa quốc gia hợp tác.

 Xem thêm: dịch vụ ké toán thuế quận 9

 

 


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn