Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

QES (VIETNAM) CO.,LTD

216-218 No. 13 Highway, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., HCMC, Vietnam

Job Information

Job Title

Accountant

Quantity: 02

Location working: 216-218 No. 13 Highway, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., HCM

Send CV to: hai-duyen.vthi@qesnet.com

Job Description

 1. Check all the receipt voucher and payment voucher.
 2. Issue invoice;
 3. Record for accounting operations,
 4. Making payment by bank and cash;
 5. Inventory management;
 6. Making CIT, PIT, CTT25AC report, the use of VAT invoice, VAT, FCT;
 7. Statistical and general accounting data when required;
 8. Storing accounting data according to regulations;
 9. Other jobs as assigned by superiors.

Job Requirement

 • Education: College graduate or higher in accounting, auditing, finance.
 • Have 1 year experience in an equivalent position or fresh graduates.
 • Capable of accounting operations, able to synthesize and master the accounting regime.
 • Self-organizing, arranging and building plans to perform assigned tasks.
 • Know the synthesis and analysis of reports. Execute the task exactly and according to regulations.
 • Proficient in using computers (excel software, accounting software).
 • Fluent spoken and written in English
 • Ability to work independently and/or in team
 • Careful, honest, responsible for the job

Benefits:

- Performance bonus shall be made one (1) to three (3) times a year as may be deemed expedient by the Company.

       - Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law plus the Combined personal accident and Health Insurance.

       - Professional, dynamic working environment                          

       - Opportunity to prove your ability and develop yourself

 

Show Salary On Jobseekers: Negotiable.

CÔNG TY TNHH QES (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 216-218 Đường số 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

 

Thông tin công việc

Chức vụ: Viên kế toán

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: 216-218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

Gửi CV đến: hai-duyen.vthi@qesnet.com

Mô tả công việc

 1. Kiểm tra tất cả các phiếu thu và phiếu chi.
 2. Phát hành hóa đơn;
 3. Ghi chép các nghiệp vụ kế toán,
 4. Thanh toán qua ngân hàng và tiền mặt;
 5. Quản lý hàng tồn kho;
 6. Lập báo cáo thuế TNDN, TNCN, CTT25AC, tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, GTGT, FCT;
 7. Số liệu kế toán thống kê và tổng hợp khi có yêu cầu;
 8. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;
 9. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

 

Yêu cầu công việc:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán tài chính.

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc sinh viên mới ra trường.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực thi nhiệm vụ chính xác, đúng quy định.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Nói và viết thành thạo tiếng Anh

- Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Những lợi ích:

- Thưởng thành tích từ một (1) đến ba (3) tháng theo tình tình hình kinh doanh của công ty.

       - Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động Việt Nam cộng và Bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt.

       - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

       - Cơ hội schứng tỏ năng lực và phát triển bản thân

 

Hiển thị mức lương cho người tìm việc: 6.6tr -> 7tr.


Tìm việc làm kế toan

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn