Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Bài 0: Có tài liệu về chi phí bảo trì MMTB của 1 DN trong năm như sau:

Tháng

Số giờ lao động trực tiếp (giờ)

Chi phí bảo trì (1.000đ)

1

1.100

2.650

2

1.000

2.500

3

1.300

3.150

4

1.150

2.700

5

1.400

3.350

6

1.250

2.900

7

1.100

2.650

8

1.200

2.900

9

1.350

3.250

10

1.450

3.400

11

1.150

2.700

12

1.500

3.500

Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu, hãy xây dựng công thức dự đoán chi phí bảo trì của doanh nghiệp? Giả sử trong tháng tới dự kiến số giờ lao động trực tiếp là 2.000 giờ thì chi phí bảo trì sẽ là bao nhiêu?

Bài 1: Khách sạn A có tất cả 200 phòng, vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê. Ở mức này, chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo dài 1 tháng (30 ngày). Tháng thấp nhất trong năm tỷ lệ số phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng thấp nhất này là 360.000.000đ

Yêu cầu:

 1. Xác định chi phí khả biến mỗi phòng ngày?
 2. Xác định tổng CPBB hoạt động trong tháng?
 3. Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65%, chi phí dự kiến là bao nhiêu?
 4. Xác định chi phí hoạt động bình quân cho một phòng/ngày ở mức độ hoạt động là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này?

Bài 2: Tại 1 DN có tài liệu sau:

Chi phí

 

Giá vốn hàng bán (1 sản phẩm)

Hoa hồng bán hàng

Chi phí quảng cáo

Lương quản lý

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

14.000

15%

25.000.000đ/tháng

20.000.000đ/tháng

8.000.000đ/tháng

?

          Chi phí dịch vụ mua ngoài (vận chuyển, điện, nước, sửa chữa TSCĐ, …) là chi phí hỗn hợp. Có các số liệu thống kê được qua 6 tháng về chi phí và khối lượng bán như sau:

Tháng

Khối lượng bán

Chi phí dịch vụ mua ngoài

1

2

3

4

5

6

4.000

5.000

6.500

8.000

7.000

5.500

15.200.000

17.000.000

19.400.000

21.800.000

20.000.000

18.200.000

Yêu cầu:

 1. Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu, hãy xây dựng công thức dự đoán chi phí dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp?
 2. Giả sử trong tháng tới dự kiến khối lượng bán là 7.500 sản phẩm, với giá bán 32.000đ/sp thì chi phí dịch vụ mua ngoài sẽ là bao nhiêu? Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí

Bài 3:

Doanh nghiệp M có tổng CPBB hoạt động trong tháng 27.000.000 (Có thể phục vụ năng lực sản xuất và tiêu thụ tối đa 15.000 sản phẩm/tháng) Hiện nay hàng tháng doanh nghiệp chỉ tiêu thụ được 12.000 sản phẩm với giá bán 7.500 đ/sp, CPKB một sản phẩm 4.500đ.

Yêu cầu:

 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí, tính sản lượng và doanh thu hòa vốn.
 2. Để tận dụng tối đa năng lực, người quản lý dự kiến các phương án như sau:
 • Giảm giá bán 500đ/sp
 • Tăng quảng cáo mỗi tháng 7.500.000
 • Giảm giá bán 200đ/sp và tăng quảng cáo 3.000.000/tháng

          Các phương án này độc lập với nhau, cho biết doanh nghiệp nên chọn phương án nào? Tại sao?

 1. Có một khách hàng đề nghị mua 3.000sp một lúc với điều kiện giá bán không quá 90% giá hiện tại, và phải chuyên chở đến kho cho khách hàng, chi phí vận chuyển là 720.000. Doanh nghiệp mong muốn từ thương vụ này đem về 6.000.000đ lợi nhuận. Hãy xác định giá bán cho lô hàng này, thương vụ này có thực hiện được không?

Bài 4:

Điền vào chỗ còn trống trong các trường hợp sau:

 1. Chỉ có một sản phẩm tiêu thụ

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá bán

Tổng CPKB

SDĐP đơn vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

 

5.000.000

 

2

 

30.000.000

 

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

 

17.000.000

8.000

 

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

 

21.000.000

(1.200.000)

 1. Có nhiều sản phẩm tiêu thụ

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

 

40

 

160.000

2

400.000

260.000

 

120.000

 

3

 

 

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

 

 

(50.000)

Bài 5:

Doanh nghiệp P sản xuất và bán một loại sản phẩm duy nhất, có các tài liệu như sau:

 • Số lượng sản phẩm tiêu thụ 500
 • Giá bán 1 sản phẩm 000
 • Chi phí khả biến một sản phẩm 000
 • Tổng chi phí bất kiến 000.000

Yêu cầu:

 1. Xác định tỷ lệ số dư đảm phí, số lượng bán và doanh thu tại điểm hòa vốn.
 2. Người quản lý dự kiến nếu đầu tư thêm cho quảng cáo 16.000.000đ/tháng thì doanh thu sẽ tăng thêm 140.000.000đ/tháng. Nếu thực tế đúng như dự kiến thì lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?
 3. Người quản lý dự kiến nếu giảm giá bán 10% và tăng chi phí quảng cáo 70.000.000đ/tháng thì khối lượng sản phẩm tiêu thụ sẽ tăng gấp 2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh trong tình huống này.
 4. Bộ phận tiếp thị đề nghị nên thay đổi bao bì kiểu dáng hấp dẫn sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Bao bì mới sẽ làm tăng chi phí 1.200đ/sp. Giả sử doanh nghiệp muốn lợi nhuận là 9.000.000đ thì khối lượng tiêu thụ phải là bao nhiêu?
 5. Bằng việc tự động hóa một số quá trình sản xuất có thể giảm bớt 50% CPKB nhưng ngược lại làm tăng CPBB 236.000.000đ/tháng.
 • Xác định khối lượng và doanh thu bán tại điểm hòa vốn.
 • Nếu khối lượng sản phẩm dự kiến tiêu thụ trong tháng tới là 20.000. Lập báo cáo thu nhập trong tình huống đã tự động hóa và chưa tự động hóa.
 • Cho biết có nên tự động hóa hay không? Tại sao?
 1. Một khách hàng muốn mua sỉ một lượng 5.000 sản phẩm theo giá đặc biệt. Trong thương vụ này doanh nghiệp có thể giảm 4.000đ CPKB/sp (Doanh thu bình thường không thay đổi). Nếu doanh nghiệp muốn đạt được lợi nhuận chung trong tháng là 22.000.000 thì doanh nghiệp phải tính giá bán cho 1 sản phẩm trong thương vụ này là bao nhiêu?

Các câu hỏi ở trên độc lập với nhau.

Bài 6:

Doanh nghiệp K năm trước tiêu thụ được 20.000 sản phẩm có tài liệu về sản phẩm này như sau:

                       Đơn giá bán                                          15.000đ

                       Chi phí khả biến một sản phẩm              9.000đ

                       Tổng CPBB hoạt động trong năm           96.000.000đ

Yêu cầu:

 1. Lập báo cáo KQKD theo số dư đảm phí.
 2. Xác định:
 • Khối lượng bán và doanh thu tại điểm hòa vốn.
 • Độ lớn đòn bẩy kinh doanh ở mức doanh thu năm trước và nêu ý nghĩa.
 1. Doanh nghiệp dự kiến mức chi phí nhân công trực tiếp tăng 1.200đ/sp so với năm trước, giá bán vẫn không đổi. Hãy xác định sản lượng bán và doanh thu hòa vốn trong trường hợp này.
 2. Nếu chi phí nhân công trực tiếp thực sự tăng 1.200đ/sp thì phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp trong năm tới vẫn đạt mức lợi nhuận như năm trước?
 3. Dùng số liệu câu 3 doanh nghiệp phải định giá bán cho một sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ số dư đảm phí không thay đổi so với năm trước.
 4. Dùng số liệu năm trước, nếu tự động hóa quá trình sản xuất sẽ làm CPKB giảm 40%, nhưng CPBB tăng 90%. Nếu tự động hóa được thực hiện thì tỷ lệ số dư đảm phí, khối lượng bán và mức doanh thu ở điểm hòa vốn là bao nhiêu?
 5. Giả sử quá trình tự động hóa được thực hiện trong điều kiện khối lượng bán và giá bán như năm trước. Hãy xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh, so với kết quả câu 2 và cho nhận xét. Có nên tự động hóa hay không? Tại sao?

Bài 7:

Một công ty X, sản xuất kinh doanh sản phẩm A có số liệu từ các bộ phận trong công ty vào thời điểm cuối năm 2011 như sau:

 1. Chi phí sản xuất sản phẩm
 • Chi phí nguyên liệu trực tiếp: 400đ/sp
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 200đ/sp
 • Chi phí sản xuất chung khả biến: 100đ/sp
 • Chi phí sản xuất chung bất biến: 000.000đ
 1. Chi phí lưu thông (Chi phí bán hàng)
 • Chi phí lưu thông khả biến: 600đ/sp
 • Chi phí lưu thông bất biến: 000.000đ
 1. Chi phí quản lý
 • Chi phí quản lý khả biến: 700đ/sp
 • Chi phí quản lý bất biến: 000.000đ
 1. Trong năm 2011 công ty tiêu thụ 20.000 sản phẩm với giá bán là 10.000đ/sp

Yêu cầu:

 1. Lập báo các thu nhập theo số dư đảm phí của công ty vào thời điểm cuối năm 2011. Xác định doanh số và sản lượng hòa vốn, vẽ đồ thị biển diễn.
 2. Công ty quyết định sử dụng biện pháp: Khách hàng mua một sản phẩm A. được tặng một món quà trị giá 1.000đ. Cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để đạt lợi nhuận 30.000.000đ. Trong trường hợp này công ty phải sử dụng lượng vốn là bao nhiêu để đạt được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) là 25%?
 3. Có khách hàng mua thêm 10.000 sản phẩm và đưa ra các đề nghị:
 • Giá bán không được quá 80% so với giá bán trước đây của công ty.
 • Phải vận chuyển hàng đến kho theo yêu cầu của khách hàng, chi phí vận chuyển là 5.000.000đ.
 • Tiền hoa hồng trả cho người môi giới là 4.000.000đ

Mục tiêu của công ty khi bán thêm 10.000 sản phẩm phải thu được 10.000.000 lợi nhuận. Vậy giá bán trong trường hợp này là bao nhiêu? Thương vụ có thực hiện được không?

 1. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Nếu tăng doanh thu lên 10%, thì lợi nhuận cty tăng lên bao nhiêu? Để đạt được lợi nhuận là 40.000.000đ thì công ty phải bán bao nhiêu sản phẩm? Dự tính này có thực hiện được không khi năng lực tối đa của công ty là 24.800sp.
 2. Công ty dự tính tự động hóa sản xuất làm chi phí khả biến giảm 50%, chi phí bất biến tăng 100% so với trước. Xác định sản lượng doanh thu hòa vốn trong trường hợp này. Để đạt được lợi nhuận như trước đây, công ty phải bán bao nhiêu sản phẩm?

Bài 8:

Công ty Seco, một công ty cung ứng bán buôn, có hợp đồng với một số đại lý bán hàng độc lập để bán các loại sản phẩm của công ty. Những đại lý này hiện nhận một khoản hoa hồng bằng 20% doanh số, nhưng họ đang yêu cầu hoa hồng năm nay (2011) tăng lên bằng 25% doanh số thực hiện trong năm. Seco đã dự toán báo cáo KQHĐKD của năm 2011 trước khi được biết yêu cầu tăng hoa hồng bán hàng của các đại lý.

Công ty Seco

Báo các KQHĐKD dự toán

Năm 2011

                                                                                     (đv:1.000đ)

          Doanh thu                                                                10.000.000

          Giá vốn hàng bán                                                       6.000.000

          Lãi gộp                                                                      4.000.000

          Chi phí quản lý và bán hàng                                                               

 • Hoa hồng bán hàng 000.000
 • Các chi phí khác (định phí) 000 2.100.000         

          Lãi thuần trước thuế                                                   1.900.000

          Thuế thu nhập doanh nghiệp                                          570.000         

          Lãi thuần                                                                    1.330.000

Công ty Seco đang nghiên cứu khả năng thuê mướn nhân viên bán hàng. Cần thuê 3 nhân viên với mức lương hàng năm ước tính là 30.000.000đ/người, cộng với hoa hồng bằng 5% doanh số bán. Ngoài ra, còn phải thuê một người quản lý với mức lương cố định hàng năm là 160.000.000đ. Tất cả các định phí khác và các tỷ lệ biến phí sẽ giữ nguyên như đã ước tính trên dự toán báo cáo KQHĐKD năm 2011.

Yêu cầu:

 1. Hãy tính mức doanh thu hòa vốn của năm 2011 của công ty Seco dựa trên báo cáo KQHĐKD dự toán mà công ty đã soạn thảo.
 2. Hãy tính mức doanh thu hòa vốn của năm 2011 của công ty Seco nếu công ty tự thuê nhân viên bán hàng.
 3. Hãy tính mức doanh thu cần thiết của năm 2011 để tạo ra một mức lãi thuần bằng với mức được đề ra trên báo cáo KQHĐKD dự toán, nếu Seco tiếp tục sử dụng các đại lý bán hàng độc lập và chấp nhận yêu cầu hoa hồng bằng 25% doanh số của họ.
 4. Hãy tính mức doanh thu cần thiết của năm 2011 mà sẽ tạo ra một mức lãi thuần như nhau trong năm 2011, bất chấp Seco tự thuê nhân viên bán hàng hay tiếp tục sử dụng các đại lý bán hàng độc lập và trả họ 25% hoa hồng.

Bài 9

Doanh nghiệp X năm trước bán được 40.000 sản phẩm Y giá bán 37.500đ, CPKB 22.500đ/sp. Tổng CPBB 480.000.000đ.

Yêu cầu:

 1. Xác định sản lượng, doanh thu tại điểm hòa vốn. Nếu tăng giá bán 10%, 20% so với năm trước thì sản lượng hòa vốn là bao nhiêu?
 2. Doanh nghiệp dự kiến chi phí nhân công trực tiếp tăng 3.000đ/sp. Phải bán bao nhiêu sản phẩm để đạt lợi nhuận như năm trước?
 3. Doanh nghiệp dự kiến tự động hóa quá trình sản xuất do đó CPKB giảm 40%, CPBB tăng 90%. Xác định sản lượng hòa vốn, vẽ đồ thị minh họa.
 4. Doanh nghiệp dự kiến giảm giá bán 2000đ/sp, tăng chi phí quảng cáo 10.000.000đ. Vậy sản lượng bán ra phải tăng ít nhất là bao nhiêu để lợi nhuận tăng so với năm trước?
 5. Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh và nêu ý nghĩa.

 >>> Tham khảo Dịch vụ kế toán trọn gói | Kế toán Thiên Hùng


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn