Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Bạn phải đăng nhập nếu chưa thấy file download

sau đó vào lại dường dẫn sau:

https://ketoanth.vn/blogs/phap-luat-thue/cong-van-huong-dan-gia-han-thoi-gian-nop-thue-do-virus-covid-19

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP THUẾ   

   Dịch bệnh do chuẩn mới viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus corona tức là covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn.

    Để kịp thời gỡ bớt khó khăn cho người nộp thuế, bị thiệt hại bởi dịch bệnh covid-19 gây ra góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, Tổng cục thuế đề nghị các đồng chí cục trưởng, cục phó các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, chỉ đạo thực hiện việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho người nộp thuế theo các qui định của cục Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành theo qui định.

Hướng dẫn gia hạn chậm nộp thuế và miễn phí chậm nộp cho DN

Hướng dẫn gia hạn chậm nộp thuế và miễn phí chậm nộp cho DN covid-19

Hướng dẫn gia hạn chậm nộp thuế và miễn phí chậm nộp cho DN corona

Hướng dẫn gia hạn chậm nộp thuế và miễn phí chậm nộp cho DN trong nước

 (theo hướng dẫn của công văn số: 837/TCT-QLN V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bện Covid-19, ngày 03/03.2020)

Xem thêm: giải thể doanh nghiệp


Pháp luật thuế

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn