Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN CHI PHÍ

THEO PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI CỰC TIỂU

 

 

 

Trong một dãy mức độ hoạt động có được, chọn ra mức độ hoạt động lớn nhất và nhỏ nhất, sau đó tính giá trị khả biến như sau:

Chi phí khả biến đơn vị

=

Tổng chi phí ở mức độ hoạt động cao nhất

-

Tổng chi phí ở mức độ hoạt động thấp nhất

Mức độ hoạt động cao nhất

-

Mức độ hoạt động thấp nhất

Sau khi tính được CPKB, thay giá trị này vào mức độ hoạt động cao nhất hoặc thấp nhất sẽ tính được CPBB, từ đó xây dựng được công thức tổng quát dự đoán CP là y = ax + b

Ví dụ: Có tài liệu về chi phí bảo trì MMTB của 1 DN trong năm như sau:

Tháng

Số giờ lao động trực tiếp (giờ)

Chi phí bảo trì (1.000đ)

1

1.100

2.650

2

1.000

2.500

3

1.300

3.150

4

1.150

2.700

5

1.400

3.350

6

1.250

2.900

7

1.100

2.650

8

1.200

2.900

9

1.350

3.250

10

1.450

3.400

11

1.150

2.700

12

1.500

3.500

Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu, hãy xây dựng công thức dự đoán chi phí bảo trì của doanh nghiệp? Giả sử trong tháng tới dự kiến số giờ lao động trực tiếp là 2.000 giờ thì chi phí bảo trì sẽ là bao nhiêu?


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn