Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN NĂM

Bảng báo giá dịch vụ tài chính và quyết toán năm kế toán Thiên Hùng

Vậy báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính là cụm từ quá quen thuộc với các công ty, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động sau một năm sẽ phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá lại kết quả hoạt động của đơn vị mình và nộp cho cơ quan nhà nước kiểm tra. Vậy báo cáo tài chính chuẩn gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết sau để biết thêm chi tiết.

Báo cáo tài chính chuẩn

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC tại điều 100 quy định một hệ thống báo cáo tại chính chuẩn của doanh nghiệp bao gồm:

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01 - DN

Báo cáo kết quả hoạt đông mẫu B02- DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03- DN

Bản thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B09- DNN

Báo cáo tài chính chuẩn gửi cho cơ quan thuế phải gửi kèm theo các biểu phụ sau:

Bảng cân đối tài khoản mẫu số F01 – DNN (báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu B03 – DNN

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu cho người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Một báo cáo tài chính sẽ cung cấp những thông tin về: tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và các chi phí khác; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; các luồng tiền.

kế toán thiên hùng

Các dịch vụ báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Đơn vị phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp khác:

Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hy vọng với những chia sẻ chi tiết trên đây sẽ giúp bạn, đặc biệt là các bạn mới đi làm kế toán có thêm kiến thức để  làm báo cáo tài chính cuối năm chuẩn nhất. 

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế thiên hùng


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn