Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

DANH SÁCH SINH VIÊN KIẾN TẬP 22 /04 /2018

STT Họ và tên Lớp Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn Nhóm đăng ký Loại hình doanh nghiệp mong muốn Số điện thoại (Nếu là nhóm trưởng)
Chi B1E 0968984072
1 Nguyễn Thị Phương Q2B1 01630201032 Cô Nhàn Cá nhân Thương Mại 01648000215
2 Lê Thị Bích Ngọc C16B1A 1610211032 Thầy Biên Nhóm 3 người Dịch vụ 01228022590
49 Ngô Thị Thanh Hằng   011
3 Nguyễn Thị Trà Giang C16B1A 1610211008
4 Vũ Thị Ánh Khuyên C16B1D 1610214027 Cô Hiền Nhóm 7 người Thương Mại 01662515522
5 Nguyễn Văn Chiều 1610214007 zalo: 01629414224
6 Phạm Thị Bích Diễm 009
7 Nguyễn Thị Thùy Dung 010
8 Nguyễn Nhật Ái Vi 067
9 Nguyễn Phúc Thảo 051
10 Trang    
11 Phạm Thị Thu Thảo C16B1D 1610214052 Cô Diễm Nhóm 2 người Thương Mại 01693415798
12 Huỳnh Nữ Hồng Dương 011 Cô Hiền  
13 Mai Thị Huỳnh Giao C16B1D 015 Cô Hiền Nhóm 3 người Đã có công ty, công ty cổ phần bất động sản 0311949489 0972616826
14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 063 Cô Diễm
15 Nguyễn Thị Mỹ Chi 006 Cô Hiền  
Tốp Thứ 2 xuống, ngày 9/02 chốt công ty kiến tập
16 Phan Thị Kim Hải B1D 016   Nhóm 6 người Thương mại  
17 Nguyễn Thị Thúy Hằng 017
18 Đặng Thị Phương Mai 034 01225621091
19 Đàm Thị Hương 024
25 Nguyễn Thị Tiên 058
20 Nguyễn Thị huỳnh Nhi 040    
21 Nguyễn Thị Lệ B1D 028   Nhóm 5 người Dịch vụ 01249358678
22 Võ Thị Kim Liên 029
23 Đinh Thị Loan 033
24 Trần Thị Bích Phượng 045
26 Hoàng Thị Hiền 025  
Tốp 3 xuống, B1A B1D
27 Nguyễn Thị Linh Trâm B1B 1610212056 cô Diệu Hằng Nhóm 5 Xây dựng 01645090555
28 Phạm Thị Phương Thảo B1A 1610211046 cô Thanh Hiền Phân Minh Quang
29 Nguyễn THị TRúc Linh B1B 2024 cô Diệu Hằng
30 Văn Lê Hà Vy B1B 066 cô Diệu Hằng
31 Nguyễn Thị Thu Hồng B1B   cô Diệu Hằng  
Tốp 4 xuống. 
33 Nguyễn Thị Ngân B1F 1610216026 Cô Nhàn Nhóm 5 Công ty xây dựng  
34 Trần thúy Vy B1E 1610215068 0987401344
34 Hàng Thị như Ý B1E 069 Đã phân cho Minh Quang
35 Vũ Thị Huệ B1E 020
36 Vũ Thị Thu Sung B1A 1610211068  
Cuối
32 Anna Phúc Hậu B1D 1610214019 Cô Hiền Làm bài cá nhân Thương mại 0986958252
37 Huỳnh Thị Thanh NGân B1D
38 Nguyễn Hồ Minh Anh B1D
39 Nguyễn Thị Bình B1D
40 Trần Thị Yến Thi B1D 0868661031
              zalo: 01882148694
41 Nguyễn Thị Băng Nhi B1D 01653111874
42 Đinh Bảo Hòa B1D zalo: 01258672678
43 Trần Thị An B1D
44 Nguyễn Thị Phương Uyên     Đã Phân cho nam phương  
45 Đầm Thị Bình
46 Lê Thị Kim Trúc
47 Nguyễn Ngọc Diệu Như
48 Huỳnh Thanh Nga            


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn