Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

THAY ĐỔI THÔNG TIN HÓA ĐƠN KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI TÊN TRONG TP THỦ ĐỨC

 Thay đổi thông tin Tp Thủ đức

Căn cứ công văn số 333/CTTPHCM-TTHT về việc thay đổi thông tin trên hóa đơn:

Kể từ ngày 07/02/2021:

  • Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện:

+ Ghi thông tin địa chỉ công ty đã thay đổi

+ Không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  • Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn:

+ Hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử: phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới

+ Hóa đơn đặt in: gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.

  • Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế: thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

Xem thêm: Có phải giảm trừ gia cảnh lại không?


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn