Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Đối với các doanh nghiệp, việc kê khai thuế luôn là trách nhiệm thực hiện khi hoạt động. Vậy doanh nghiệp đã nắm rõ rằng doanh nghiệp thuộc dạng hình thức kê khai nào chưa? Theo tháng hay theo quý? Có bắt buộc hay được thay đổi không? Vấn đề này Thiên Hùng xin giải đáp trong bài viết này.

Kê khai báo cáo thuế

  • Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT như sau:
  • Theo tháng: Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 50 tỷ.
  • Theo quý: dành cho

+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ  của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

+ Doanh nghiệp mới thành lập       

Theo Điều 15, Chương 4, Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 “Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC” qui định:

“Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”      

 

  • Các doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện kê khai báo cáo thuế theo quý đến khi đủ 12 tháng dương lịch. Sau đó, dựa vào doanh thu bán hàng hoá để xác định chính thức doanh nghiệp sẽ áp dụng kỳ báo cáo thuế.
  • Các doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định kỳ khai thuế của công ty để thực hiện báo cáo thuế theo đúng quy định.
  • Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Ví dụ: Công ty A trong năm 2013 có tổng doanh thu là 15 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu năm 2014, 2015, 2016 do công ty kê khai (kế cả trưởng hợp khai bổ sung) hoặc do thanh tra, kiểm tra kết luận là 55 tỷ thì Công ty A vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Xác định doanh thu của năm 2016 là 40 tỷ, Năm 2017, 2018, 2019 sẽ thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý dù cho:

+ Doanh thu của năm 2017 là 52 tỷ thì năm 2017 vẫn kê khai theo quý

+ Doanh thu của năm 2018 là 55 tỷ thì năm 2018 vẫn kê khai theo quý

+ Doanh thu của năm 2019 là 58 tỷ thì năm 2019 vẫn kê khai theo quý

  • Tiếp tục năm 2020 lúc đó sẽ xác định kỳ khai thuế dựa vào doanh thu của năm 2019


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn