Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu

Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC , hóa đơn trên 20 TRIỆU đồng được tính là chi phí được trừ (chi phí hợp lệ) khi thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) cho các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, hoặc tổng các hóa đơn trong cùng 1 ngày có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( của Cùng Một Đơn Vị Bán Hàng).

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

 Cách xác định số thuế GTGT được khấu trừ và phần chi phí được trừ khi tính thuế TNDN qua ví dụ sau:

Ví dụ: Ngày 02/02/2020 mua hàng của công ty A với 3 hóa đơn:

+ HĐ 0000001: Tổng số tiền sau thuế 27.500.000VND (VAT 10%)

+ HĐ 0000002: Tổng số tiền sau thuế 11.000.000VND (VAT 10%)

+ HĐ 0000003: Tổng số tiền sau thuế 11.000.000VND (VAT 10%)

Khi thanh toán:

+ Thanh toán cả 3 hóa đơn bằng tiền mặt => Không được khấu trừ Thuế GTGT và được đưa vảo khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

+ Thanh toán HĐ 0000001 bằng chuyển khoản => Được khấu trừ thuế GTGT và được tính là chi phí được trừ; thanh toán HĐ 0000002 & HĐ 0000002 bằng tiền mặt => Không được khấu trừ thuế GTGT và không được tính là chi phí được trừ.    

+ Thanh toán cả 3 hóa đơn bằng chuyển khoản => Được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT và được đưa vảo khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm: Làm thế nào khôi phục MST bị đóng?

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn