Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

DOANH NGHIỆP CÓ CẦN PHẢI THÔNG BÁO MẪU DẤU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG KHÔNG?

 

KHÔNG CẦN phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng áp dụng từ 01/01/2021

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấuvới cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này tại luật Doanh nghiệp 2014 và việc quản lý và lưu trữ dấu theo quy định của Điều lệ hoặc quy chế công ty.

  1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
  2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
  3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

 

  • Đồng nghĩa, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn