Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Hổ trợ đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 24/04/2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ đã phát hành QUYẾT ĐỊNH số 15/2020/QĐ-TTg – Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 
QUYẾT ĐỊNH HỔ TRỢ DỊCH COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ

NHỮNG AI ĐƯỢC HỖ TRỢ? MỨC HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg & Nghị quyết số 42/NQ-CP Thông tin về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

STT

NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG

SỐ TIỀN

1

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

1.800.000 đồng/người/tháng.

2

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/hộ/tháng

3

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.000.000 đồng/người/tháng

4

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

1.000.000 đồng/người/tháng

5

Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

500.000 đồng/người/tháng

6

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc

7

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019

250.000 đồng/khẩu/tháng

 

  • Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
  • Truy cập theo đường link để biết thêm thông tin chi tiết:

Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=199759

 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=199898

 

 

 ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Thời gian tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của Hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.
  • Đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
  • Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nhiên, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

  • Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=199898 )
  • Doanh nghiệp lập Danh sách Người lao động tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này. 
  • Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo để nghị của doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xác nhận việc tham gia Bảo hiểm xã hội của Người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và gửi doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ban hành

 quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ DN.

 

Xem thêm: Khôi phục mã số thuế khi bị đóng

 

 

 


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn