Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc đối với DN sản xuất

Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc đối với Doanh nghiệp sản xuất
Xem thêm

Kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc đối với DN sản xuất

Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc đối với Doanh nghiệp sản xuất
Xem thêm

Tiền thưởng ngày lễ có được đưa vào chi phí được giảm trừ không?

Tiền thưởng vào các ngày lễ như 30/4, 1/5, 10/3 (AL), 2/9,... có được tính thế nào để đưa vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp
Xem thêm

Tiền thưởng ngày lễ có được đưa vào chi phí được giảm trừ không?

Tiền thưởng vào các ngày lễ như 30/4, 1/5, 10/3 (AL), 2/9,... có được tính thế nào để đưa vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp
Xem thêm

ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật kiêm Phó tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệ...
Xem thêm

THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ BẰNG TIỀN CÁ NHÂN

Đối với các doanh nghiệp, việc phát sinh nợ phải thu, phải trả luôn tồn tại dù ngắn hạn hay dài hạn. Và cách thanh toán hợp lệ các khoản nợ cũng là một vấn đ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ KỲ BÁO CÁO THUẾ

Đối với các doanh nghiệp, việc kê khai thuế luôn là trách nhiệm thực hiện khi hoạt động. Vậy doanh nghiệp đã nắm rõ rằng doanh nghiệp thuộc dạng hình thức kê...
Xem thêm

KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ BỊ ĐÓNG

Bị đóng MST là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, doanh nghiệp đó bị ngừng hoạt động do bị đóng mã....
Xem thêm

HÓA ĐƠN TRÊN 20 TRIỆU ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ HỢP LỆ KHI NÀO?

Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC , hóa đơn trên 20 TRIỆU đồng được tính là chi phí được trừ (chi phí hợp lệ) khi thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán q...
Xem thêm

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội, ngày 24/04/2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ đã phát hành QUYẾT ĐỊNH số 15/2020/QĐ-TTg – Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó kh...
Xem thêm

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn